Σχεδιασμός Νηπιαγωγείου

Η ομάδα της Belegris & Partners Co, μελέτησε και σχεδίασε τις ανάγκες για την λειτουργία ενός σύγχρονου νηπιαγωγείου στην πόλη της Χίου. Λαμβάνοντας υπ όψιν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του Οργανιμσού Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ), αλλά και τις δημιουργικές ανάγκες των μικρών παιδιών η ομάδα παρέδωσε στους υπεύθυνους τον φάκελο της μελέτη ςκαι των σχεδίων προς ολοκλήρωση. 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 

Πόλη Χίου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Μπελέγρης Μιχάλης | Μπουσές Γεώργιος

ΕΤΟΣ: 

2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Σχεδίαση Χώρων

ΚΛΙΜΑΚΑ: 

250,00 τ.μ.