ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ | ΑΓΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ

Στην Αγία Ερμιόνη της Χίου κατασκευάστηκε το 2008 η εν λόγω κατοικία. Η ομάδα της B&P Co έπειτα από 13 χρόνια ανέλαβε την εκπόνηση των μελετών και την ολοκλήρωση της επισκευής του κτιρίου σε νέες αυτοτελείς κατοικίες.

Το κτίριο αναπτύσσεται σε 4 αυτοτελείς κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης :

- Μια κατοικία στο υπογείο

- Δύο κατοικίες στο ισόγειο

- Μια κατοικία στον ορόφου

Η αποπεράτωση του έργου ολοκληρώθηκε από την μελετητική μας ομάδα καθώς και από το τεχνικό μας τμήμα μας επιτυχώς τον Σεπτέμβρη του 2021.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ