Μονοκατοικία Κάμπος

Εντός του παραδοσιακού οικισμού "Κάμπος Χίου" μία ισόγεια αποθήκη μετατράπηκε σε μία σύγχρονη και λειτουργική κατοικία. Συνδυάζοντας την παραδοσιακή πέτρα περιοχής Θυμιανών, με τον δομικό χάλυβα και το ξύλο δημιουργήθηκε μία σύγχρονη κατοικία εντός ενός παραδοσιακού κελύφους. 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

Παραδοσιακός Οικισμός Κάμπος Χίου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :

Μιχάλης Μπελέγρης  Μπουσές Γιώργος 

ΕΤΟΣ: 

2010


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αποκαταστάσεις Κτηριών 

ΚΛΙΜΑΚΑ:

80,00 τ.μ.