ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

Η μελετητική ομάδα της Belegris & Partners Co αναλάμβάνει την εσωτερική σχεδίαση κτηρίων, δίνοντας τις βέλτιστες λύσεις βάσει των απαιτήσεων του ενδιαφερομένου.

Κάνοντας χρήση σύγχρονων και φιλικών προγραμμάτων τρισδιάστατης σχεδίασης, ο ενδιαφερόμενος αποκτάει μία σαφή άποψη της εσωτερικής εικόνας του κτηρίου. 

  

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Ένα πλούσιο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών είναι έτοιμο να υποστηρίξει τις απαιτήσεις διακόσμησης που η μελετητική ομάδα μαζί με τον ενδιαφερόμενο θα επιλέξουν για την εφαρμογή στο έργο.