ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ - ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

2020-03-28

Ο ΙΟΣ COVID - 19 ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Η διάδοση του ιού Covid - 19 στις περισσότερες χώρες του κόσμου έχουν επιφέρει μία σειρά περιοριστικών μέτρων με στόχο την προστασία των πολιτών και τον περιορισμό της διάδοσης του. 

Στην Ελλάδα η κλιμάκωση των μέτρων προστασίας, έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα όλων των επιχειρήσεων αλλά και των δομών της δημόσιας διοίκησης. Δύο εβδομάδες έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιχειρήσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, να πρέπει είτε να αναστείλουν την λειτουργία τους, ώστε αφενός να εναρμονιστούν με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και αφετέρου να προστατεύσουν εργαζόμενους και πελάτες, από την διάδοση του ιού, είτε να ενεργοποιήσουν διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία για την βέλτιστη εξυπηρέτηση του κοινού. 

Η ψηφιακή εποχή που λόγω οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα καθυστέρησε να ενεργοποιηθεί για μία δεκαετία εισέρχεται στην επιχειρηματική καθημερινότητα της χώρας με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Το σύνολο ιδιωτικών επιχειρήσεων και ένα σημαντικό μέρος των δημόσιων δομών διοίκησης, ενεργοποιούν ψηφιακά εργαλεία με στόχο πρωτίστως, την προστασία εργαζομένων και πελατών.

Η ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ

Η εταιρεία μας Belegris & Partners Co , εναρμονηζόμενη με τις εθνικές οδηγίες του ΕΟΔΥ, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συνεργατών, των εργαζομένων και των πελατών της, ενεργοποιώντας το σύνολο των ψηφιακών εργαλείων που διαθέτει σε τρία στάδια. 

Από τις πρώτες ημέρες που η χώρα μας ενεργοποίησε τα μέτρα προστασίας, η ομάδα της B&P ξεκίνησε την λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων που εξασφάλισε την συνεχή επικοινωνία και την διαδραστική συνεργασία όλων των μηχανικών της ομάδας της. Ψηφιακές πλατφόρμες που εξασφάλισαν την συνεργασία περισσότερων του ενός μηχανικών επί των σχεδίων και των μελετών εισήλθαν στην καθημερίνη ρουτίνα και βοήθησαν στην διατήρηση της αποτελεσματικότητας. 

Έπειτα από λίγες ημέρες, οι πλατφόρμες αυτές επεκτάθηκαν και στην επικοινωνία των μηχναικών της B&P, με τους πελάτες και τους εξωτερικούς συνεργάτες της ομάδας μας, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους του συμμετέχοντες να έχουν την βέλτιστη δυνατή διάδραση, από όπου βρίσκονταν ( εργασία, σπίτι, εντός ή εκτός Ελλάδας). 

Όμως και στο εργοτάξιο των κατασκευών υπήρξαν σημαντικές αλλαγές. Ήδη από τις πρώτες ημέρες, με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους, λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του εργοαταξιακού προσωπικού ( μάσκες, γάντια, χώροι για το συχνό πλύσιμο των χεριών κλπ). 

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Σήμερα η ομάδα της B&P Co είναι έτοιμη να εισαγάγει ψηφιακά εργαλεία και στα εργοτάξια των κατασκυεών της. Ειδικός ψηφιακός εξοπλισμός θα επιτρέπει την σύνδεση του εργοταξίου με το σύνολο των μηχανικών της εταιρείας, αλλά θα παρέχει και πρόσβαση στην βάση δεδομένων της εταιρείας, παρέχοντας όλες τις τεχνικές οδηγίες για την κατασκευή. Η σύνδεση στο ψηφιακό εργοτάξιο, επιτρέπει την ταυτόχρονη παρουσία μηχανικών, ιδιοκτητών και συνεργείων στο φυσικό χώρο του έργου, εξασφαλίζοντας εκτός από την ασφάλεια, την ταχύτητα και την αυξημένη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών. 

Είναι βέβαιο ότι η εξάπλωση του ιού δημιουργεί ένα ιδιαίτερα προβληματικό πλαίσιο στην αγορά και θα έχει σημαντικές συνέπειες. Η ψηφιακή εποχή όμως θα είναι ένα από τα σημαντικά κέρδη που θα μας έχουν μείνει και η επέκταση της σε όλες τις βαθμίδες της καθημερινότητας, ιδιωτικής και δημόσιας θα φέρει ποιοτικότερη διοίκηση και αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών. 

Η νέα εποχή ξεκινάει.... 


Γράφει ο Μιχάλης Μπελέγρης | Διπλ. Πολιτκός Μηχανικός Α.Π.Θ.