ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων, αποτελούν ένα από τα βασικότερα τμήμα του, καθώς έχουν άμεση επιρροή στην εργονομία, την ποιότητα και την διάρκεια στον χρόνο του ακινήτου. Η ανάγκη για τον περιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα στο περιβάλλον και της ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονομίας των κτηρίων αναγάγει τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό στο βασικότερο τμήμα του ακινήτου για τις επόμενες δεκαετίες. 

Η ομάδα μηχανικών της Belegris & Partners Co παρουσιάζει την θυγατρική εταιρεία B&P Electromechanical Departmentη οποία παρέχει υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της Ηλεκτρολογίας, των Ενεργειακών Συτημάτων και Αυτονομίας, των Συστημάτων Ασφαλείας και του Έξυπνου Σπιτιού.

ΕΠΙΜΟΜΗ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ:

Η B&P Electromechanical Department επιμένοντας στην λεπτομέρεια της εφαρμογής, χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα υλικά εγκαταστάσεων, με πιστοποιημένους εγκαταστάτες υπό την επίβλεψη της ομάδας μηχανικών. 

ΕΠΙΜΟΜΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ:

Η B&P Electromechanical Department θέτει ως προτεραιότητα της, την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων σε χρόνο και σε κόστος τα οποία έχουν καθορισθεί από την μελέτη του έργου και έχουν γνωστοποιηθεί στους ιδιοκτήτες πριν την εκκίνηση του έργου. 

Η B&P Electromechanical Department  δραστηριοποιήται επιτυχώς στον τομέα των Ηλεκτρο - Μηχανολογικών Υπηρεσίων και εξειδικεύεται σε υπηρεσίες που μπορείτε να δείτε εδω