ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η B&P Electromechanical Department δραστηριοποιείται επιτυχώς στον τομέα των Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Υπηρεσίων και εξειδικεύεται σε υπηρεσίες :


Μελέτη Έργου 

Με έμφαση στον σχεδιασμό και τις ανάγκες του κάθε πελάτη, η ομάδα μηχανικών της B&P εκπονεί μελέτες υψηλών προδιαγραφών προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες λειτυργικές ανάγκεςμε την πιστοποίηση ποιότητας. 

Διαχείριση & Επίβλεψη Έργου

Η ομάδα μηχανικών της B&P με την πολύχρονη εμπειρία σε θέματα κατασκευής και οργάνωσης έργου, προετοιμάζει την μετάβαση του έργου από την μελέτη στην κατασκευή.

Έξυπνο Σπίτι

Το έξυπνο σπίτι, ή αλλιώς σύστημα αυτοματισμού, είναι μια τεχνολογική υπεροχή, της οποίας οι δυνατότητες ελέγχου, τηλε-εποπτείας και τηλεχειρισμού μιας κατοικίας ή ενός κτιρίου. Η ομάδα της B&P προετοιμάζει τις δυνατές επιλογές για κάθε μοναδική ανάγκη του πελάτη. 

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 

 Οι εγκαταστάτες της B&P υπό την καθοδήγηση των μηχανικών της εταιρείας εξαφαλίζουν ποιοτική διαδικασία υλοποίηση των προδιαγραφών της μελέτης, εντός του προκαθορισμένου κόστους και χρόνου που έχει προκύψει από τα προηγούμενα στάδια. 

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

 Οι εγκαταστάτες της B&P υπό την καθοδήγηση των μηχανικών της εταιρείας εξαφαλίζουν ποιοτική διαδικασία υλοποίηση των προδιαγραφών της μελέτης, εντός του προκαθορισμένου κόστους και χρόνου που έχει προκύψει από τα προηγούμενα στάδια. 

Συστήματα Eνεργειακής Αυτονομίας| NET METERING

To Net Metering καθημερινά κερδίζει έδαφος στα ελληνικά κτήρια που είτε μέσω κοινοτικών προγραμμάτων ( Εξοικονομώ - Αυτονομώ), είτε μέσω τραπεζικών χρηματοδοτικών εργαλείων, αρχίζει να μετατρέπει τις ελληνικές κατοικίες σε ενεργειακά αυτόνομες. Η ομαδα της B&P εντοπίζει μέσω της μελέτης την βέλτιστη δυανμικότητα του συστήματος εξασφαλίζοντας την μέγιστη απόδοσηη και απόσβεση

Συστήματα Ασφαλείας

Η διορατική μελέτη και η σωστή υλοποίησή της, είναι εκείνες που καθορίζουν τη σωστή λειτουργία ενός συστήματος ασφάλειας