Υποβολη Δηλώσεων στο Κτηματολόγιο για τις νέες περιοχές Κτηματογράφησης Ν. Χιου

2018-12-13

Αρχές του 2019, αναμένεται η έναρξη της υποβολής δηλώσεων για τις νέες περιοχές κτηματογράφησης της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.  

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα διακιολογητικά στα γραφεία κτηματογράφησης προκειμένου να τα καταχωρήσουν στο Εθνικό Κτηματολόγιο. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν μία σειρά δικαιολογητικών (αιτήσεις, τίτλους ιδιοκτησίας, τοπογραφικά διαγράμματα κλπ)  και είτε να τα προσκομίσουν στο γραφείο κτηματογράφησης, είτε να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων τους. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους ενδιαφερόμενους κατά τον εντοπισμό του ακινήτου τους, καθώς σε αυτό το πρώτο στάδιο ο εντοπισμός δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Κτηματολογίου και την χρήση της υπηρεσίας θέασης μέσω ορθοφωτογραφίας. 

Αποψη μας είναι, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να προσκομίσουν τοπογραφικά εξαρτημένα στο  Εθνικό Δίκτυο ΕΓΣΑ 87, καθώς με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσουν την ορθότητα της καταχώρησης. Οποιαδήποτε άλλη προσεγγιστική μέθοδος θα οδηγήσει σε αποκλίσεις που θα χρειασθεί μελλοντικά ο ενδιαφερόμενος να διορθώσει με πολλαπλάσιο κόστος αλλά πολύ περισσότερο με μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις."

Περιοχή Κτηματογράφησης
Περιοχή Κτηματογράφησης

Η εταιρεία μας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρέχει, είτε εξατομικευμένη ενημέρωση, είτε να αναλάβει την υποβολή των διακιολογητικών και την καταχώρηση του ακινήτου σας στις νέες περιοχές κτηματογράφησης. 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 


Παράδειγμα ιδοκτήτη που ΔΕΝ κάνει χρήση Τοπογραφικού Διαγράμματος στην υποβολή αίτησης για την Κτηματογράφηση. 

Για παράδειγμα, ας δούμε ένα ακίνητο από την περιοχή της Βολισσού, όπου ο ιδιοκτήτης του ακολουθεί την προσεγγιστική μέθοδο εντοπισμού.

1. Αρχικά ο ιδιοκτήτης συγκεντρώνει τους τιτλους ιδιοκτησίας και συμπληρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

2. Στην συνέχεια πηγαίνει στο γραφείο κτηματογράφησης όπου με την βοήθεια του υπαλλήλου κτηματογράφησης, ενοπίζουν στον χάρτη το ακίνητο του ενδιαφερόμενου και δημιουργούν με βάση τον ορθοφωτογραφικό χάρτη το περίγραμμα. 

3. Ο ιδιοκτήτης πληρώνει το παράβολο που αναλογεί για το ακίνητο του, προσκομίζει τα δικαιολογητικά και μαζί με τον εντοπισμό προχωράει στην καταχώρηση του ακινήτου. 

4. Η διαδικασία της 1ης φάσης κτηματογράφησης ολοκληρώνεται και το ακίνητο αποκτάει τον μοναδικό αριθμό ΚΑΕΚ που το συνοδεύει για την επιφάνεια που κατά προσέγγιση έχει χαραχθεί στον υπολογιστή του γραφείου κτηματογράφησης. 

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να προβεί σε μία συμβολαιογραφική πράξη (πώληση, μεταβίβαση κλπ). Ο συμβολαιογράφος ζητάει τοπογραφικό ενταγμένο στο κρατικό δίκτυο ΕΓΣΑ 87 από μηχανικό. Ο μηχανικός αποτυπώνει το ακίνητο και εντοπίζει (προφανώς) διαφορές σε σχέση με το κατά προσέγγιση ακίνητο που είχε δηλωθεί στην κτηματογραφήση και πλεόν στο Εθνικό Κτηματολόγιο.  Εάν αυτή η διαφορά υπερβαίνει το 10% για τα εκτός οικισμού ακίνητα ή το 5% για τα εντός οικισμού τότε θα πρέπει να προβεί σε διαδικασία γεωμετρικής μεταβολής του ακινήτου. 

6. Σε αυτή την διαδικασία εκπονείται πλεόν του Τοπογραφικού Διαγράμαμτος, Διαγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών ώστε να αποτυπωθούν οι διαφορές μεταξύ πραγματικότητας και αποτύπωσης του κτηματολογίου. 

Τα στάδια 5 εως 9 καθώς και τα κόστη που προκαλούν, θα μπορούσαν να απαληφθούν εαν ο ιδιοκτήτης προσκόμιζε στην 1η φάση της κτηματογράφησης ένα τοπογραφικό διάγραμμα ενταγμένο στο εθνικό σύστημα ΕΓΣΑ 87. 

7. Ο ιδιοκτήτης εκτός των δύο αυτών διαγραμμάτων θα πρέπει να καταθέσει στο κτηματολόγιο, νέα αίτηση γεωμετρικής μεταβολής καθώς και την γραπτή συναίνεση των όμορρων ιδιοκτητών ότι τα όρια που αναφέρει το τοπογραφικό διάγραμμα είναι ορθα. 

8.Οι όμορροι ιδιοκτήτες για να συνεναίσουν επί  του τοπογραφικού διαγράμματος θα απευθυνθούν στον δικό τους μηχναικό ώστε να τους πιστοποιήσει την ακρίβεια του διαγράμματος και στην συνέχεια θα δώσουν την συγκατάθεση τους μέσω υπεύθυνης δήλωσης με γνήσιο υπογραφής. 

9. Με βάση τις σημερινές διαδικασίες η γεωμετρική μεταβολή για την ορθή πλεόν αποτύπωση του ακινήτου θα διαρκέσει 8-10 μήνες. Εως τότε ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να προβεί σε καμία συμβολαιογραφική πράξη ή διοικητική πράξη (όπως η έκδοση οικοδομικής άδειας).