Παράταση ενός έτους για τακτοποιημένα αυθαίρετα προς έκδοση οικοδομικής αδείας βάσει Ν.4178

2017-01-23

Παράταση στην προθεσμία για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, τα οποία όμως δεν έχουν πολεοδομικές παραβάσεις αλλά είχαν χαρακτηριστεί έτσι επειδή στερούνταν νόμιμης οικοδομικής άδειας, ανοίγει τροπολογία που ψηφίστηκε με το σχέδιο νόμου για τον χωρικό σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ουσιαστικά η τροπολογία δίνει παράταση ενός έτους σε υφιστάμενη ρύθμιση, η οποία παρείχε το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία και είχαν ενταχθεί στον νόμο 4178/2013 να προβούν στις απαραίτητες κινήσεις ώστε να εκδώσουν άδεια.

Ο συγκεκριμένος νόμος όριζε ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν κριθεί αυθαίρετα χωρίς όμως να διαπιστώνεται παραβίαση πολεοδομικών όρων ή μη αρτιότητα στο οικόπεδο να μπορούν να τις τακτοποιήσουν χωρίς να πληρώσουν πρόστιμο, αλλά καταβάλλοντας ένα παράβολο ύψους 500 ευρώ με την υποχρέωση εντός τριετίας να έχουν εκδώσει οικοδομική άδεια. 

Πρόκειται για τα ακινήτα τα οποία είχαν οικοδομική άδεια, αλλά στην υλοποίηση της είτε είχαν τροποιήσει στοιχεία των όψεων (βλ. ανοίγματα) είτε στοιχεία στον περιβάλλοντα χώρο που δεν προσμετρούσαν στον συντελεστή δόμησης. 

Η προθεσμία αυτή λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και επειδή το νέο σχέδιο νόμου για τα αυθαίρετα δεν έχει κατατεθεί ακόμα στη Βουλή, δίνεται παράταση έως το τέλος του 2017 ώστε να υπάρξει ο χρόνος οι ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Η αλλαγή
Οσον αφορά το κρίσιμο ζήτημα της τακτοποίησης αυθαιρέτων, υπενθυμίζεται ότι έχει δοθεί παράταση στον ισχύοντα νόμο έως τις 8 Φεβρουαρίου του 2017 από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, με σκέψεις για μία ακόμη έως τις 8 Μαίου. 

Η αλλαγή ηγεσίας στο υπουργείο, ωστόσο, ανέτρεψε τον προγραμματισμό και πλέον είναι άγνωστο το πότε θα κατατεθεί στη Βουλή η νέα ρύθμιση και εάν θα έχει αλλαγές από το κείμενο, το οποίο είχε δοθεί σε διαβούλευση. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, είχαν υποβληθεί περισσότερες από 2.000 παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης.

Παράλληλα με άλλη τροπολογία ορίζεται ότι στους οικισμούς προ του 1923 και εντός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, με έγκριση του υπουργού Περιβάλλοντος επιτρέπεται για την ανέγερση νέων ιερών ναών του Ν. 590/1977 η καθ' ύψος υπέρβαση αυτών με ανώτατο όριο τα 15 μέτρα κατά παρέκκλιση των οριζομένων όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής.