ΜΑΙΟΣ Ο ΜΗΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΙΟ

2019-05-02

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Κτηματολογίου, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων κτηματογράφησης παρατάθηκε μέχρι το τέλος Μαίου για τους κατοίκους εσωτερικού. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στα οικεία κτηματολογικά γραφεία ή μέσω εξουσιοδότησης να ορίσουν εκπροσώπους τους για την υποβολή. 

Οι εταιρεία Belegris & Partners Co έχοντας τεκμηριωμένη εμπειρία στην διαχείριση κτηματολογικών υποθέσεων βρίσκεται στην διάθεση των ενδαιφρεομένων για την ανάληψη και αποπεράτωση των αιτήσεων κτηματογράφησης. 

Οι ενδιαφέρόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από τους συνεργάτες της εταιρείας μας πατώντας εδώ