Ηλεκτρονική Υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών

2017-02-17


Έπειτα από αρκετά χρόνια ενεργοποιείται άμεσα η ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων για όλη τη χώρα και διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο κτηματολόγιο. 

Η υποβολή είναι υποχρεωτική και αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της διάταξης.

Για την ενημέρωσή σας διαβάστε τη σχετική διάταξη ΦΕΚ Α' 136/28.07.2016.Επικοινωνήστε με την ομάδα μας Belegris & Partners Co για περισσότερες πληροφορίες