ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

2019-11-21

Η ανακαίνιση της όψεως μίας οικοδομής ή κάποιων άλλων μερών της είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην οντότητα του κτιρίου γιατί και το συντηρεί και το διακοσμεί.
Πολλές φορές οι ανακαίνιση μιας όψης σε ένα κτίριο είναι επιτακτική λόγω της επικινδυνότητας αποκόλλησης επιχρισμάτων. Τότε απαιτείται η επέμβαση εξειδικευμένου συνεργείου για την αποκατάστασή τους. Η μέθοδος αποκατάστασης που χρησιμοποιούμε είναι υψηλής τεχνικής, βασιζόμενη σε υλικά ιδιαίτερης ελαστικότητας και πρόσφυσης ώστε το τελικό αποτέλεσμα να έχει τη δυνατό μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών από Πολεοδομία και Δήμο (εφόσον απαιτείται) καθώς και όλες τις εργασίες που μπορεί να ζητηθεί από τους ενοίκους της οικοδομής για την ανακαίνιση της οικοδομής τους όπως:

  • Χρωματισμοί εξωτερικοί και εσωτερικοί
  • Επιχρίσματα
  • Εξωτερική θερμομόνωση
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Διαμόρφωση πυλωτής
  • Εξωραϊσμός εισόδου - κλιμακοστασίου
  • Αποκατάσταση διατηρητέων

Το ακίνητο αποκτά σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον, προσωπικότητα και αισθητική, ανανεώνεται αρχιτεκτονικά και αναβαθμίζεται ποιοτικά.

*Ένας συνεργάτης από την Belegris & Partners Co βρίσκεται στην διάθεση σας για να προσφέρει τις βέλτιστες λύσεις για το δικό σας ακίνητο.