Επιδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (update 04-04-2018)

2018-03-27

2η παράταση υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», λόγω παράτασης της καταληκτικής ημερομήνιας μέχρι την Τρίτη 15 Μαίου 2018 και ώρα 17:00.

Η απόφαση τροποποίησης της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί εδώ.

ΣΚΟΠΟΣ:

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε ύψος 120.000.000€


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 45%

Σε περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης το ποσοστό της επιδότησης θα καθορίζεται στο 50%.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000€ έως 400.000€.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ και ημερομηνία έναρξης από 07.11.2017

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων» με ημερομηνία έναρξης μέχρι και 07.11.2017 για τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω:

1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V (ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02)
2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

5.1 Επιλέξιμες δραστηριότητες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος, θα είναι ενδεικτικά οι εξής:

α) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

β) ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

• Ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα από 10 έως και 50 κλίνες. (δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των 50 κλινών δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού-απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.)
• Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979.
• Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας.

γ) ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

• Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες υπό τον περιορισμό ότι ο ελάχιστος αριθμός κατοικιών θα ανέρχεται στις τρεις 3.
• Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα (3 κλειδιά και άνω), υπό τον περιορισμό ότι η ελάχιστη δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 10 κλίνες.

*Οι παραπάνω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Μη συμμόρφωση με την παραπάνω απαίτηση μπορεί να επιφέρει ανάκληση της απόφασης ένταξης.

5.4 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις παραπάνω κατηγορίες αλλά αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος V Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ).
Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (80%)
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος(100%)
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€)
Προβολή/Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις (μέχρι 15.000€)
Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου (μέχρι 40.000€)
Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (10.000€)
Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000€ )
Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου (μέχρι 4.000€ )

5.2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 • Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199).
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
 • Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκατ.
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

5.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • Αθλητικός Τουρισμός:
  1) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα),
  2) σε λίμνες - ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά),
  3) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισμός- αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών-δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά).
 • Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).
 • Τουρισμός υπαίθρου:
  1) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες
  2) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια)
  3) περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου
  4) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε λίμνες-ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω.
 • Άλλες ειδικές - εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα (π.χ. πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων-miniature parks κ.ά.)
5.4 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις παραπάνω κατηγορίες αλλά αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος V Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ).
Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (80%)
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος(100%)
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€)
Προβολή/Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις (μέχρι 15.000€)
Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου (μέχρι 40.000€)
Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (10.000€)
Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000€ )
Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου (μέχρι 4.000€ )

5.4 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις παραπάνω κατηγορίες αλλά αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος V Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ).

Δείτε τις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) εδώ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε ΚΑΔ του Τουρισμού σύμφωνα με τον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
 2. Να προσκομιστούν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.
 3. Η επιχείρηση του επενδυτικού σχεδίου να είναι εγκατεστημένη ή να προτίθεται να εγκατασταθεί στην Ελληνική επικράτεια.
 4. Το επενδυτικό σχέδιο να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 5. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε επιχείρηση η οποία θα έχει την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα VII Ορισμός των ΜΜΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
 6. Η επιχείρηση να λειτουργεί ή να προτίθεται να λειτουργήσει αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)]
 7. Τα επενδυτικά σχέδια να περιλαμβάνουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 8. Από τις 13/03/2016 έως σήμερα να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος σας:

  α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους,

  β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
 9. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 10. Να υποβάλλεται μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (80%)
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος(100%)
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€)
Προβολή/Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις (μέχρι 15.000€)
Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου (μέχρι 40.000€)
Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (10.000€)
Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000€ )
Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου (μέχρι 4.000€ )

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες εδώ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (07/11/2017).

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται κατά μέγιστο σε 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στις 18 Δεκεμβρίου 2017 έως και 28 Απριλίου 2018.