ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ

2021-03-22

Η εναρμόνιση ενός κτηρίου με τις ανάγκες της εποχής του, προσφέρει ποιοτική αναβάθμιση του τρόπου ζωής των ενοίκων του και οικονομική επένδυση στην αξία του ακινήτου. Η εμπειρία της μελετητικής ομάδας της B&P σε συνδυασμό με την τεχνική κατάρτιση των συνεργειών της εταιρείας εξασφαλίζουν ένα αρμονικό συνδυασμό μεταξύ της αισθητικής, της ποιότητας και της λειτουργικότητας. 

Η έμπειρη ομάδα της Β&P Company αποτελούμενη από αρχιτέκτονες, σχεδιαστές εσωτερικής διακόσμησης, εργοδηγούς, πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρομηχανολόγους αλλά και εξειδικευμένους συνεργάτες στον τομέα των κτιριακών κατασκευών, είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, επίβλεψης, κατασκευής ή ανακαίνισης κάθε είδους κτιρίου, εντός των προσυμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

1. Γιατί ένα κτήριο χρειάζεται ανακαίνιση: 

Η ανακαίνιση, είτε αφορά σε κατοικία είτε σε επαγγελματικό χώρο, βελτιώνει τη λειτουργικότητα του χώρου και τον αναβαθμίζει αισθητικά, και αυξάνει την οικονομική αξία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την ανακαίνιση ο χώρος είναι πιο λειτουργικός, πιο χρηστικός αλλά και πιο ευχάριστος, ενώ αξιοσημείωτο είναι και το οικονομικό όφελος, που παρέχει ο ανακαινισμένος χώρος.

2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μίας ανακαίνισης;

Η ανακαίνιση ενός κτηρίου αποτελεί την βέλτιστη επιλογή για την μεταφορά του ακινήτου από το έτος κατασκευής στο τρέχον ημερολογιακό έτος. Οι ανάγκες ποιοτικής διαβίωσης διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή με τις υποδομές των κτηρίων να καλούνται να ανταποκριθούν σε εκ διαμέτρου αντίθετες ανάγκες μεταξύ δεκαετιών.  

Η ανακαίνιση των κτηρίων πλέον καλείται να καλύψει πέραν των αισθητικών παρεμβάσεων, την κάλυψη των διαφοροποιημένων αναγκών διαβίωσης (με την χρήση των καθημερινών χώρων πολύ περισσότερο από άλλες δεκαετίες) καθώς και την τεχνολογική τους αναβάθμιση μέσω δομημένης καλωδίωσης, αυτοματισμών και σύγχρονων συστημάτων τηλεπικοινωνίας. 


3. Μπορώ να γνωρίζω τις παρεμβάσεις που θα γίνουν πριν την έναρξη των εργασιών;

Η ομάδα της B&P είναι σε θέση να προσφέρει μία συνολική προσέγγιση στους πελάτες της, καθώς ακολουθεί τα κάτωθι βήματα: 

- Η μελετητική ομάδα αναλαμβάνει την χαρτογράφηση του υφιστάμενου κτηρίου αναλύοντας τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του κτηρίου και τις ανάγκες που μπορούν να καλύψουν. 

- Ακολουθεί η ανάλυση των αναγκών των ενοίκων και η πρόταση αναβάθμισης από την ομάδα διαρρύθμισης εσωτερικών χώρων με στόχο το κτήριο να καλύψει σύγχρονες ανάγκες. 

- Η ομάδα διαχείρισης του έργου αναλύει τα κέντρα κόστους της κατασκευής και παρουσιάζει το τελικό κόστος των επεμβάσεων καθώς και το τελικό κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο ενδιαφερόμενος. 

- Μετά την αρχική αποδοχή του ενδιαφερομένου, συντάσσεται και υπογράφεται η σύμβαση του έργου εντός της οποίας βρίσκονται οι τεχνικές λεπτομέρειες της ανακαίνισης, το τελικό κόστος και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών. 


4. Θα πρέπει να εγκαταλείψω το κτήριο κατά την διάρκεια της ανακαίνισης;

Η σύσταση της ομάδας B&P Co προς τους ενοίκους είναι κατά την διάρκεια των εργασιών το κτήριο να μην χρησιμοοιείται. Σε περίπτωση που το εύρος της ανακαίνισης αφορά ποσοστό μεγαλυτερο του 15% της επιφάνειας του ακινήτου τότε η μη χρήση του από τους ενοίκους καθίσταται υποχρεωτική. 

Η B&P Co έχοντας ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών μπορεί να πρροσφέρει εντός της σύμβασης εργασιών ανακαίνισης, την διαμονή των ενοίκων σε άλλο κατάλυμα κατά την διάρκεια των επισκευαστικών εργασιών. 


5. Ποιος αναλαμβάνει την συσκευασία και την μεταφορά των πραγμάτων που πρέπει να απομακρυνθούν από το κτήριο;

Η ομάδα της B&P Co προσφέρει συνολικές υπηρεσίες στην διαδικασία της ανακαίνισης. Εντός της σύμβασης ανακαίνισης δύναται να συμπεριληφθεί η συσκευασία, η μεταφορά και η φύλαξη των πραγμάτων που θα απομακρυνθούν από το κτήριο καθώς και η επιστροφή τους μετά το πέρας των εργασιών.