ΑΚΙΝΗΤΑ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

2020-05-07

Tην καθιέρωση έκτακτης έκπτωσης επί του φετινού φόρου εισοδήματος εξετάζει η κυβέρνηση ως λύση «αποζημίωσης» για όσους ιδιοκτήτες ακινήτων απώλεσαν ή πρόκειται να απολέσουν εισοδήματα εξαιτίας της αναγκαστικής μείωσης των ενοικίων των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου κατά ποσοστό 40%, η οποία επιβλήθηκε νομοθετικά ως μέτρο κατά της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η εξάπλωση του κορονοϊού.

Υπολογισμός

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος" το ποσό της έκπτωσης, το οποίο θα αφαιρείται από τον καταβλητέο φόρο εισοδήματος που θα αναγράφει το εκκαθαριστικό σημείωμα της φετινής φορολογικής δήλωσης κάθε ιδιοκτήτη, θα προκύπτει με την εφαρμογή κλιμακούμενων ποσοστιαίων συντελεστών επί του συνολικού ποσού εισοδηματικής απώλειας που θα δηλώσει κάθε ιδιοκτήτης σε ειδική πλατφόρμα στο σύστημα ΤAXISnet. Η κλιμάκωση των συντελεστών θα είναι αντιστρόφως ανάλογη του ύψους της εισοδηματικής απώλειας. Δηλαδή, όσο πιο μικρό θα είναι το ποσό της συνολικής απώλειας μισθωμάτων τόσο πιο μεγάλο ποσοστό θα εφαρμόζεται επ' αυτής για να προκύψει σε ποσό η έκτακτη μείωση (έκπτωση) επί του συνολικού φόρου εισοδήματος του ιδιοκτήτη. Αντιθέτως, όσο πιο μεγάλο είναι το ποσό της απώλειας εισοδημάτων από μισθώματα τόσο πιο μικρό θα είναι το ποσοστό (ο συντελεστής) που θα εφαρμόζεται για να προκύψει το ποσό της μείωσης φόρου εισοδήματος. Σε περίπτωση που το ποσό της έκπτωσης φόρου εισοδήματος είναι μεγαλύτερο του συνολικού φόρου εισοδήματος που θα καλείται να καταβάλει ο ιδιοκτήτης με το εκκαθαριστικό της φετινής φορολογικής του δήλωσης, το επιπλέον ποσό θα κρατείται ως πίστωση φόρου προκειμένου να αφαιρεθεί από άλλες επερχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη, όπως ο φετινός ΕΝΦΙΑ.

Η κυβέρνηση εξετάζει ως εναλλακτική λύση το ενδεχόμενο να απαλλάξει από τη φορολογία εισοδήματος τα «κουρεμένα» κατά 40% ποσά ενοικίων που έχουν εισπράξει ή θα εισπράξουν φέτος οι ιδιοκτήτες για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Εάν επιλεγεί όμως αυτή η λύση, η οποία θεωρείται λιγότερο πιθανή, η απαλλαγή θα εφαρμοστεί το 2021, κατά την υποβολή και εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν οι ιδιοκτήτες για το 2020.

Πρωτοβουλίες

Την εφαρμογή μέτρων μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων των ιδιοκτητών ακινήτων που υφίστανται εισοδηματικές απώλειες από το αναγκαστικό «κούρεμα» κατά 40% των ενοικίων των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου όπως προανήγγειλε χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Ο υπουργός, ερωτηθείς για το θέμα αυτό, ανέφερε συγκεκριμένα ότι «το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει με σαφήνεια η πρωτοβουλία που θα αναλάβει η κυβέρνηση», κι ότι «το μόνο που θα χρειαστεί από την πλευρά των ιδιοκτητών είναι να ενημερώσουν το υπουργείο Οικονομικών για το μισθωτήριο συμβόλαιο και για το αποδεικτικό ότι έγινε η μείωση των ενοικίων κατά 40%». Ο κ. Σταϊκούρας απέφυγε να αναφερθεί λεπτομερώς στη μορφή την οποία θα έχει η «οικονομική βοήθεια» προς τους ιδιοκτήτες, Περιορίστηκε μόνο να αναφέρει ότι «εξετάζουμε αν η βοήθεια θα είναι μέσα στο 2020 ή αν θα είναι με τις φορολογικές δηλώσεις των εισοδημάτων του 2020 που θα υποβληθούν το 2021» από τους ιδιοκτήτες.

Επέκταση

Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Eλεύθερος Τύπος", επιμένουν ότι το πιο πιθανό είναι να θεσπιστεί μια έκτακτη έκπτωση από τον φετινό φόρο εισοδήματος των ζημιωθέντων ιδιοκτητών ακινήτων. Η έκπτωση αυτή μάλιστα θα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή στον ΕΝΦΙΑ του 2020, εφόσον είναι μεγαλύτερη σε ποσό από τον συνολικό φόρο εισοδήματος που θα βεβαιωθεί φέτος σε κάθε ιδιοκτήτη εκμισθούμενων ακινήτων, ο οποίος υπέστη απώλεια εισοδήματος λόγω αναγκαστικής μείωσης ενοικίων κατά 40%.

Για να υπολογιστεί επακριβώς το ποσό της έκπτωσης κάθε ιδιοκτήτης που αναγκάστηκε να αποδεχθεί μείωση κατά 40% στα εισπραχθέντα ενοίκια ενός ή δύο ή και των τριών μηνών της περιόδου Μαρτίου-Μαΐου 2020 θα κληθεί να υποβάλει ηλεκτρονικά, σε ειδική πλατφόρμα στο σύστημα ΤAXISnet, έκτακτη δήλωση απώλειας εισοδημάτων από μισθώματα, στην οποία θα πρέπει να αναγράψει στοιχεία για το μισθωτήριο συμβόλαιο τα οποία θα μπορούν να διασταυρωθούν με την ήδη υποβληθείσα στο ΤΑXISnet δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης καθώς και στοιχεία για τα ποσά εισοδηματικής απώλειας τα οποία αντιστοιχούν στα μη εισπραχθέντα τμήματα των συμφωνηθέντων μισθωμάτων της περιόδου Μαρτίου-Μαΐου 2020, λόγω της επιβολής της αναγκαστικής μείωσης του 40%. Προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η δήλωση και να κατοχυρωθεί η έκπτωση φόρου θα είναι να αποδειχθεί ότι η μη είσπραξη των ποσών που θα έχουν δηλωθεί αντιστοιχούν στο 40% των συμφωνηθέντων μισθωμάτων. Το ποσό της έκπτωσης που θα δικαιούται κάθε ιδιοκτήτης θα προσδιορίζεται με την εφαρμογή συντελεστών κλιμακούμενων από 10% έως 30% επί του δηλωθέντος ποσού εισοδηματικής απώλειας. Η κλιμάκωση θα είναι αντιστρόφως ανάλογη του δηλωθέντος ποσού, δηλαδή θα ξεκινά από 30% για χαμηλά ποσά και θα περιορίζεται στο 10% για υψηλά και πολύ υψηλά ποσά. Ενδεχομένως θα θεσπιστεί και ανώτατο όριο (πλαφόν), ώστε το ποσό της έκπτωσης φόρου να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερο από ένα συγκεκριμένο ποσό (π.χ. 500 ευρώ ή 1.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ κ.λπ.).

Διευκολύνσεις

Πέραν του μέτρου της έκπτωσης φόρου, η κυβέρνηση εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να δώσει σε κάθε ιδιοκτήτη εκμισθούμενων ακινήτων (ανεξάρτητα εάν έχασε ή όχι εισοδήματα εξαιτίας της αναγκαστικής μείωσης ενοικίων κατά 40%) τη δυνατότητα να εξοφλήσει τις βασικές φετινές φορολογικές υποχρεώσεις του με εκπτώσεις από 5%-9%, εφόσον επιλέξει την εφάπαξ καταβολή τους, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης δόσης. Η δυνατότητα αυτή εξετάζεται να δοθεί για την εμπρόθεσμη εφάπαξ εξόφληση τόσο του φετινού φόρου εισοδήματος όσο και του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, εξετάζεται να προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ότι σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ του 2020 εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης μηνιαίας δόσης αποπληρωμής του κάθε φόρου, ο ιδιοκτήτης θα γλιτώνει ποσοστό που δεν θα είναι μεγαλύτερο από 9% και δεν αποκλείεται να είναι κλιμακούμενο ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του κάθε ιδιοκτήτη.

Αντικειμενικές

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ο υπολογισμός του φετινού ΕΝΦΙΑ να γίνει με βάση τις ισχύουσες σήμερα αντικειμενικές τιμές ζώνης ανά τ.μ. και χωρίς τη μεσοσταθμική μείωση του 8% που είχε εξαγγελθεί προ κρίσεως κορονοϊού. Κι αυτό διότι οι έκτακτες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην ελληνική οικονομία και συνακόλουθα στην κτηματαγορά εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και της καραντίνας που επακολούθησε, εξανάγκασαν την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να αναστείλει τις διαδικασίες που είχε δρομολογήσει για τη ριζική αναδιαμόρφωση του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων βάσει των αντικειμενικών τιμών ζώνης. Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνονταν και το εγχείρημα της εξίσωσης των φορολογητέων αξιών των ακινήτων με τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς μέσω αυξήσεων στις ισχύουσες σήμερα αντικειμενικές τιμές ζώνης, οι οποίες θα προσδιορίζονταν με βάση τεκμηριωμένες εισηγήσεις για όλες τις περιοχές της χώρας, που θα υπέβαλαν στο υπουργείο Οικονομικών εκατοντάδες πιστοποιημένοι εκτιμητές ακινήτων. Η απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει τη συνέχιση του εγχειρήματος αναδιαμόρφωσης του αντικειμενικού συστήματος μετά το πέρας της πανδημίας και την εφαρμογή του νέου συστήματος από το 2021 ώστε με βάση αυτό να υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ του επόμενου έτους.

Αναστολή

Σύμφωνα, ειδικότερα, με ανακοίνωση που εκδόθηκε στις αρχές Απριλίου, «το υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες συνθήκες, λόγω της εμφάνισης του κορονοϊού (Covid-19) και την ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διάδοσής του, προβαίνει από 03.04.2020 σε προσωρινή αναστολή της παράδοσης του έργου των εκτιμητών και της λειτουργίας της βάσης δεδομένων για την ηλεκτρονική καταχώριση από τους εκτιμητές της τιμής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου».

Το υπουργείο είχε επισημάνει, με την ίδια ανακοίνωση ότι «οι ιδιώτες εκτιμητές θα αποζημιωθούν για το παραδοτέο έργο τους μέχρι και τη στιγμή της αναστολής, η αναστολή θα διαρκέσει για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού και οι επιπτώσεις αυτών και η εκτιμητική άσκηση θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί σε επόμενη περίοδο εντός του έτους». Είχε διευκρινίσει επίσης ότι «η αναδιαμόρφωση του πλαισίου προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας παραμένει σημαντική μεταρρύθμιση και θα προωθηθεί κανονικά, καθώς αποσκοπεί στη δικαιότερη κατανομή και στον εξορθολογισμό της επιβάρυνσης από τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας στην ελληνική κοινωνία».

enikonomia.gr