ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Κατηγορίες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Το τμήμα διαχείρισης ακινήτων της εταιρείας Belegris & Partners Co, υποστηριζόμενο από την ομάδα μηχανικών της εταιρείας, πορσφέρει τεχνικές προσεγγίσεις στην διαχείριση της ακίνητης περιουσιας. 

Η ομάδα μηχανικών της εταιρείας, αναλαμβάνει την ολιστική προσέγγιση των ακινήτων προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους, (ιδιοκτήτες και επενδυτές) προτάσεις για την βέλτιστη αξιοποίηση. 

Η ανάλυση εκμετάλλευσης των ακινήτων πραγματοποιείται βάσει τεχνικών και εμπορικών κριτηρίων αναλύοντας τους παράγοντες που αποτελούν πλεονεκτήματα στην αξιοποίηση τους. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για την αξιοποίηση του ακινήτου σας, ή για την αναζήτηση ακινήτου προς αξιοποίηση