ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΝ

2022-01-21

Από το Φεβρουάριο 2022 ανοίγουν μέσω ΔΕΔΔΗΕ για οικιακούς καταναλωτές από όλη τη χώρα, οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες, με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης», που θεσμοθέτησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στέγης μέχρι 6 kWp (κιλοβάτ), με σταθερή τιμή εικοσαετίας.

Το νέο ειδικό πρόγραμμα για φωτοβολταϊκά στέγης, που θα είναι ανοιχτό για αιτήσεις έως την 31η.12.2023 είναι ένα ακόμη βήμα προς την παραγωγή αποκεντρωμένης ενέργειας από τους οικιακούς καταναλωτές, με αξιοσημείωτα ενεργειακά και οικονομικά οφέλη.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, που υπέγραψε ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, το νέο ειδικό πρόγραμμα αφορά σε «φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται επί κτιρίων, (στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 16 και 19 της του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου) ή επί εδάφους, καθώς και σε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης που εγκαθίστανται επί εδάφους».

Το νέο ειδικό πρόγραμμα του ΥΠΕΝ προβλέπει, μεταξύ του οικιακού καταναλωτή, κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος και του προμηθευτή που εκπροσωπεί την παροχή κατανάλωσής του στο κτίριο, την υπογραφή «Σύμβασης Συμψηφισμού», σύμφωνα με την οποία η περίσσια από την καταναλισκόμενη ενέργεια την ώρα που παράγεται πωλείται στο δίκτυο, με σταθερή τιμή αναφοράς, η οποία με άλλη απόφαση έχει οριστεί από το ΥΠΕΝ σε 8,7 σεντς του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Τι προσφέρει το νέο πρόγραμμα

Σημαντική διαφορά από το απλό Νet Μetering, που καλύπτει το κόστος μόνον της καταναλισκόμενης ενέργειας του οικιακού παραγωγού και ότι περισσεύει «χαρίζεται» στο δίκτυο είναι ότι με το νέο πρόγραμμα το περίσσευμα της ενέργειας τώρα θα πωλείται στο δίκτυο αποφέροντας έσοδο, σημειώνουν έμπειροι ενεργειακοί παράγοντες στο ecopress.

Αποτιμώντας οι ίδιοι οικονομικά το νέο πρόγραμμα για τα οικιακά φωτοβολταϊκά στέγης αναφέρουν ότι πρόκειται για επένδυση με ίδια κεφάλαια του καταναλωτή, η τραπεζικό δανεισμό που θα εξασφαλίσει ο ίδιος, της τάξης των 7.000 έως 9.000 ευρώ για την εγκατάταση των φωτοβολαταϊκών στη στέγη. Με βάση την σταθερή τιμή αναφοράς που έχει οριστεί, εξασφαλίζεται απόσβεση της επένδυσης σε βάθος 8 έως 10 ετών και έσοδο της τάξης των 300 έως 400 ευρώ ετησίως, το οποίο γίνεται καθαρό έσοδο, μετά το χρόνο απόσβεσης έως την εικοσαετία. Σε κάθε περίπτωση τα έσοδα από το σύστημα είναι αφορολόγητα.

Ο συμψηφισμός γίνεται την ώρα που παράγεται η ενέργεια, δηλαδή τις ηλιόλουστες ώρες και ημέρες τις οποίες συνήθως οι ενεργειακές ανάγκες των νοικοκοκυριών είναι μικρές και αντίστοιχα είναι μικρός ο λεγόμενος "ταυτοχρονισμός" του συστήματος και μικρό το αποτέλεσμα στη μείωση του λογαριασμού ρεύματος από την παραγόμενη ενέργεια, που θα πηγαίνει ως επι το πλείστον στο δίκτυο.

Η απόφαση του ΥΠΕΝ αναφέρει ότι «η εγκατάσταση πολύ μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών καθώς και στη βέλτιστη λειτουρ­γία του δικτύου».

Στα θετικά του νέου προγράμματος είναι ότι προβλέπονται από την απόφαση του ΥΠΕΝ συγκεκριμένες εύκολες διαδικασίες ηλεκτρονικής αίτησης και σύντομα χρονοδιαγράμματα ανταπόκρισης του ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση του συστήματος με το δίκτυο. Συγκεκριμένα απάντηση έγκρισης της αίτησης εντός 15 ημερών, και κατασκευή των έργων σύνδεσης από τη ΔΕΔΔΗΕ εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον αιτούντα, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου, εντός 4μηνών, εφόσον απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.

Μεγάλη δυσκολία εκτιμούν οι ενεργειακοί παράγοντες ότι θα συναντήσει η εφαρμογή του νέου ειδικού προγράμματος του ΥΠΕΝ σε πολυκατοικίες, καθώς η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στη στέγη απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών.

Ενεργειακή αυτονομία

-«Είναι μία καλή μικρή ενεργειακή επένδυση» εκτιμούν οι ίδιοι παράγοντες, βλέποντας ότι το νέο πρόγραμμα για φωτοβολταϊκά στέγης μπορεί να κερδίσει έδαφος κυρίως σε αυτόνομες κατοικίες στο κέντρο και την περιφέρεια, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαθέσουν το ποσό που απαιτεί το κόστος εγκατάστασης. Τονίζουν ωστόσο πως «θα ήταν εξαιρετικά ελκυστική επιλογή, εάν συνδυαζόταν με επιδοτήσεις», όπως αυτές που είχαν ενταχθεί στο «Εξοικονομώ Αυτονομώ», για συστήματα φωτοβολταϊκών στέγης, έξυπνης διαχείρισης και αποθήκευσης της ενέργειας, οι οποίες «κόπηκαν» από το εν εξελίξει πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021».

Οι ίδιοι τονίζουν ότι σε επόμενη φάση, η οικιακή εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ, θα μπορεί να συνδυαστεί και με την ενεργειακή αυτονομία, αποθήκευση σε μπαταρία και την αυτοδιαχείριση με έξυπνα συστήματα της παραγόμενης από τους πολίτες ενέργειας, εφόσον θεσμοθετηθεί το σχετικό πλαίσιο, που παραμένει σε εκκρεμότητα από το ΥΠΕΝ. Σε αυτή την εξέλιξη οι πολίτες γίνονται από καταναλωτές κανονικοί αυτοπαραγωγοί ενέργειας, μηδενίζουν τους λογαριασμούς ρεύματος και αποκομίζουν σημαντικά έσοδα από την πώληση της περίσσιας παραγόμενης και αποθηκευμένης ενέργειας τους. Κυρίως όμως αποκτούν απόλυτη ενεργειακή αυτονομία και πλήρη απεξάρτηση από την ενεργειακή ακρίβεια των προμηθευτών ενέργειας και των κεντρικών δικτύων.

Πρόγραμμα επιδοτήσεων

Σημειώνεται πάντως ότι με το «Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας», που δημοσιεύτηκε από το ΥΠΕΝ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μεταξύ άλλων μέτρων και κινήτρων προβλέπει και αναμένεται να ενεργοποιηθούν μεγάλες επιδοτήσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εγκατάσταση ΑΠΕ αυτοπαραγωγής ενέργειας σε 120.000 κατοικίες ευάλωτων νοικοκυριών, ύψους 1,8 δις ευρώ για την περίοδο 2021-2030. Δείτε εδώ στο ecopress

Η απόφαση του ΥΠΕΝ

Αναλυτικά η απόφαση του ΥΠΕΝ με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης», όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (τεύχος B' 6351/30.12.2021)

Πατήστε εδώ: