Ένα νέο εργαλείο για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κτιρίων

2017-03-20

Ένα νέο εργαλείο για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη χρηματοδότηση ριζικής ανακαίνισης των κτιρίων δημιουργεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, επιστήμονες από 12 χώρες, δημιουργούν μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα παρέχει αξιόπιστες και οικονομικά υγιείς ευκαιρίες ανακαίνισης και παράλληλα θα προτείνει λύσεις για τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων επενδύσεων και κίνητρα για την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών.
Το ENERFUND , το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο τον Ιανουάριο του 2019, θα έχει τρεις κατευθύνσεις:
- Εντοπισμό και αξιολόγηση χρηματοδοτικών εργαλείων και κινήτρων για τις ενεργειακές ανακαινίσεις
- Αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών στον τομέα των ενεργειακών ανακαινίσεων κτιρίων.
- Ευαισθητοποίηση του κοινού και κτίσιμο εμπιστοσύνης προς τις επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης.
Το ENERFUND , σύμφωνα με τον κ. Ανδρέα Ανδρουτσόπουλο , από το Τμήμα Κτιρίων του ΚΑΠΕ, είναι ένα εργαλείο, το οποίο θα αξιολογεί και θα κατηγοριοποιεί τις ευκαιρίες ριζικής ανακαίνισης των κτιρίων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, θα είναι παρόμοιο με την κατάταξη πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιμοποιείται από τις τράπεζες για την αξιολόγηση των πελατών της.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα βασίζεται σε μια μεθοδολογία που αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται, καθώς και σε μια σειρά παραμέτρους, όπως είναι τα δεδομένα από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τα γεωγραφικά στοιχεία, αλλά και τα τρέχοντα εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης έργων ανακαίνισης. Το εργαλείο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο διαδίκτυο, με φιλική για τον χρήστη μορφή και διαδραστική απεικόνιση χάρτη επιλογής των δυνατοτήτων ριζικής ανακαίνισης κτιρίων.
Το ENERFUND χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με περίπου 1,6 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στις προσπάθειες της ενεργειακής εξοικονόμησης.
Τα κτίρια στην Ευρώπη ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό της τελικής κατανάλωσης ενέργειας (40%), με συνέπεια να αντιπροσωπεύουν και το μεγαλύτερο δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας. Το 75% των ευρωπαϊκών κτιρίων χτίστηκαν σε περιόδους που δεν ίσχυαν κανόνες για την μόνωση στις κατασκευές και η ενεργειακή τους ένταση για θέρμανση ανά εμβαδόν είναι δύο φορές υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου (εκτός της Ρωσίας).
Μάλιστα, το 75% με 90% των κτιρίων που υπάρχουν σήμερα στη Γηραιά Ήπειρο αναμένεται να παραμείνουν σε χρήση και το 2050. Με χαμηλά ποσοστά κατεδάφισης (0,1% ετησίως) και ανακαινίσεων (1,2% ανά έτος) η πρόκληση για την Ευρώπη αφορά κυρίως την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού της.
Άλλωστε, σύμφωνα με ένα από τα σενάρια που έχει επεξεργαστεί ο ΙΕΑ ( International Energy Agency ), η ΕΕ χρειάζεται να επενδύσει επιπλέον 1,3 τρις ευρώ στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια το διάστημα 2014 - 2035 και 154 δισεκατομμύρια ευρώ στην ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία - προτείνει δηλαδή σχεδόν διπλασιασμό των σημερινών επενδυτικών τάσεων.
Το ENERFUND απευθύνεται σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με διευκόλυνση παροχής δανείων, σε εταιρείες ανακαίνισης, σε παράγοντες της αγοράς (προμηθευτές, κατασκευαστές, παρόχους υπηρεσιών) με στόχο τον εντοπισμό οικονομικά υγιών ευκαιριών. Αφορά τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών. Ενδιαφέρει ωστόσο και την τοπική αυτοδιοίκηση ή τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες του Δημοσίου καθώς πρόκειται για ένα εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων σχετικά με στρατηγικές ενεργειακής αναβάθμισης και τη χρηματοδότηση ριζικής ανακαίνισης στα κτίρια. Έτσι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε έναν δήμο καθώς θα μπορεί να προσδιορίσει ποιο κτίριο θα είναι πιο επωφελές να ανακαινιστεί και όχι μόνο σε επίπεδο ενεργειακό, αλλά και σε παροχή θέσεων εργασίας ή άλλες κοινωνικές πτυχές.
Στο έργο συμμετέχουν 15 οργανισμοί από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συντονιστή το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στόχος είναι η συνεργασία τους για τη διευκόλυνση και ενίσχυση των επενδύσεων εντοπίζοντας αγορές οι οποίες προσφέρουν ιδανικές ευκαιρίες για ενεργειακές ανακαινίσεις κτιρίων. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει περιγραφεί ως η μεγαλύτερη «ενεργειακή πηγή» της ΕΕ και ένας από τους οικονομικά πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας εφοδιασμού και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων ρύπων. Αυτός είναι και ο λόγος που η ΕΕ έχει θέσει στόχους για την εξοικονόμηση ενέργειας έως το 2020 και το 2030 αλλά έχει νομοθετήσει σχετικά με ορίζοντα το 2050.
Πηγή: https://www.energia.g...p?art_id=114451