15 Ιανουαρίου - 15 Απριλίου | Υποβολή Δηλώσεων στο Κτηματολογιο

2019-01-12

Η διαδικασία κτηματογράφησης για το υπόλοιπο του Νομού Χίου, ξεκινάει στις 15 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται 15 Απριλίου 2019. Οι αιτήσεις κτηματογράφησης αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων στις περιοχές εκτός Κτηματολογίου στον νησί της Χίου, των Οινουσσών και των Ψαρών.  την βέλτιστη επιλογή διαδικασίας για το ακίνητο σας.

Αναζητήστε την βέλτιστη επιλογή διαδικασίας για το ακίνητο σας


Τρόποι υποβολής δήλωσης

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση ιδιοκτησίας σας με δύο τρόπους:

  • ​​​​​Πηγαίνονταςο ίδιος ή κάποιο τρίτο πρόσωπο στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Στην περίπτωση που τρίτος απλώς καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής). Στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η δήλωση σε τρία βήματα:

    • Προσκόμιση δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης - Αυτόματος υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης - Έκδοση Εντύπου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» (20ψηφιος κωδικός πληρωμής + ποσό πληρωμής)
    • Πληρωμή τέλους στις συνεργαζόμενες τράπεζες.
    • ​Προσκόμιση του πρωτότυπου παραστατικού πληρωμής στο Γραφείο Κτηματογράφησης - Παραλαβή του «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


 Η ΕΚΧΑ Α.Ε. παρέχει πλέον, μέσω της ιστοσελίδας της, την δυνατότητα εκτύπωσης του «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ»​ και από τον Η/Υ σας μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Κτηματογράφηση - Εκτύπωση Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης» με την καταχώρηση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet​.

Στο συμπληρωμένο έντυπο της δήλωσης θα επισυνάψετε:

α) απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια)

β) απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

​Θα χρειαστεί επίσης να επιδείξετε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κλπ.).

Ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής. 

Εάν επιλέξτε να υποβάλετε τη δήλωσή σας ηλεκτρονικά, βασική προϋπόθεση είναι να έχετε ένα λογαριασμό e-mail. Προσοχή: η ηλεκτρονική δήλωση είναι σε έντυπο Δ2 το οποίο συμπληρώνουν και φυσικά και νομικά πρόσωπα μόνο για τα πεδία που τους αφορούν.
Τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είτε θα τα σαρώσετε και θα τα στείλετε ηλεκτρονικά ή θα τα αποστείλετε ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επισυνάψετε υποχρεωτικά:
α) απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίουβ) απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κ.λ.π.). 

Η πληρωμή του τέλους γίνεται μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής visa και master card  

Η ομάδα του γραφείου μας βρίσκεται στην διάθεση σας για να συμβουλέψει ή να αναλάβει για εσάς ολόκληρη την διαδικασία.